Нормативтік құқықтық актілер

Iс жүргiзудегі нормативтiк - әдiстемелiк база - бұл заңдар, нормативтiк құқықтық актілер және (оқу процесiн ұйымдастыру) мекеменiң ағымдағы қызметiндегi құжаттарды жасау,олардың өңдеу, сақтау және қолдану технологиясы бойынша регламентін белгiлейтiн әдiстемелiк құжаттардың жиынтығы.

Академиялық демалыс беру туралы

Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану және танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы

Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы

Білім туралы

Білім туралы Заңы

Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты
ұйымдастыру ережесін бекіту туралы

Білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының және кәсіптік
практикадан өткізуге арналған үлгілік шарт нысандарын бекіту туралы

Білім туралы құжаттардың түрлерін, білім туралы мемлекеттік үлгідегі
құжаттардың нысандарын және оларды есепке алу

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар
беру қағидаларын бекіту туралы

Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарын бекіту туралы

Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын
бекіту туралы

Білім беру қызметін лицензиялау

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға
сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы

Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын бекіту туралы

Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беретін оқу бағдарламарын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидаларын бекіту туралы

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау

Білім беру ұйымдарының ішкі тәртібінің үлгі қағидасын бекіту туралы

Білім туралы құжаттарды ресімдеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы

Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы

Білім беру ұйымдарына қашықтан оқытуды ұсыну бойынша қойылатын
талаптарды және қашықтан оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру
қағидаларын бекіту туралы

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту және «Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы

Ғылым туралы

Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы

Ғылыми дәрежелер беру ережесін бекіту туралы

Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы

Еңбек Кодексі

Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлау

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы ашықтықты және айқындықты қамтамасыз ету жөніндегі жемқорлыққа қарсы стандартын бекіту туралы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының даму бағдарламасының құрылымын және оны әзірлеу қағидаларын бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Жоғары оқу орнының Ғылыми Кеңесі қызметінің үлгі ережесін және оны сайлау тәртібін бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы

«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағын беру қағидаларын бекіту туралы

Жоғары оқу орындарында білімалушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және Кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың нысанын бекіту туралы Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесін бекіту туралы

Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру ұйымдару

Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін іске асыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы

Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының оқу процесін ұйымдастыру

Қазақстан Республикасы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдерінің қызметін
ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің салалық
көтермелеу жүйесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрлық технологияларды реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы

Университет қызметкерлері мен профессор-оқытушылар құрамының біліктілік сипаттамалары туралы ереже

"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus"
Stephen Geist
Artist