«КИБЕРКЕҢІСТІКТЕГІ ДІНИ ДИСКУРС: СЫН-ТЕГЕУРІНДЕР МЕН ШЕШІМДЕР»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның
БАҒДАРЛАМАСЫ