БАКАЛАВРИАТ БОЙЫНША ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ

6В02202 - «ДІНТАНУ» БББ бойынша