Департамент науки и инноваций

Университет «Нур-Мубарак» был создан в 2020 году с целью повышения научного потенциала профессорско-преподавательского состава университета путем укрепления сотрудничества с международным академическим сообществом в данных областях, формирования Университета «Нур-Мубарак» как ведущего научного центра в областях Исламоведение и религиоведение в стране. 

ПАЛТӨРЕ ЫҚТИЯР МОЛДАТӨРЕҰЛЫ

Ғылым және инновация департаментінің директоры PhD, доцент

2002-2005 жылдар аралығында Алматы қаласындағы Экономика жəне Консалтинг университетінде араб тілі пəнінің оқытушысы қызметін атқарды. 2003 жылы кафедра меңгерушісі қызметіне тағайындалды.

2005-2007 жылдар аралығында Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар жəне Əлем Тілдері университетінде «Əлемдік мəдениет жəне өркениет» кафедрасында араб тілі пəнінің оқытушысы болып қызмет етті.

2007-2009 жылдар аралығында əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Шығыстану факультетінің арабтану кафедрасында араб тілі пəнінің оқытушысы болды.

2012-2017 жылдар аралығында Алматы қаласы Орталық мемлекеттік архивінде жəне Ұлттық кітапхананың сирек қолжазбалар бөлімінде ғылыми қызметкер ретінде жұмыс атқарды.

2017-2022 жылдар аралығында əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультетінің деканы қызметін атқарды.

Жариялаған мақалаларының тізімі