MASTER'S DEGREE

Магистратура -  білім беру бағдарламалары тиісті мамандық бойынша "магистр" дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру.

 

«МАГИСТР» біліктілігі, жоғары білім беру саласында кәсіби біліктіліктің ең жоғары деңгейі, кәсіби білімнің басқа деңгейлерінен алынған біліктіліктен гөрі жұмысқа орналасу және мансапты жоғарылату үшін әлдеқайда көбірек мүмкіндіктер жасайды.

МАГИСТРАТУРА БОЙЫНША
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ