ДОКТОРАНТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті докторантурасының білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша жүзеге асырылады және докторантура бітірушілерінің ғылыми және педагогикалық қызметпен жүйелі түрде айналысуына мүмкіндік беретін кәсіптік даярлықты қамтамасыз етеді.

Нұр-Мүбарак ЕИМУ-де докторантураны оқытудың ғылыми-ізденушілік бағыттары халықаралық талаптарға сай қарқынды жолға қойылған. PhD докторантураның білім беру бағдарламалары университет пен шетелдегі алдыңғы қатарлы білім және ғылым ұйымдарымен тығыз байланыс орнатумен жүзеге асырылады.

Нұр-Мүбарак ЕИМУ-де докторанттары университеттің халықаралық байланыстарының арқасында шетелдегі жоғары оқу орындары мен зерттеу орталықтарында білім алуға және тәжірибеден өту үшін шетелге шығуға мүмкіндіктер бар.

 

Егер студент пән бойынша тиісті балл алмаса (60%-дан 100%-ға дейін) , онда оған бұл пәнді қайта алуына тура келеді. Бұл — Retake (ритэйк) деп аталады.


 ДОКТОРАНТУРА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ПАСПОРТЫ