ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Болашаққа әлемдік әріптестермен бірге...

      Университет Нур-Мубарак ЕИМ – высшее учебное заведение, которое поднимает флаг и закладывает фундамент знаний и науки исламской религии в Казахстане. За свою 20-летнюю историю он поднялся до статуса стоящего плечом к плечу с другими университетами мира. Одним из доказательств этого является установление отношений сотрудничества с институтами на международном уровне, подготовка специалистов и нахождение взаимного согласия в повышении квалификации преподавателей. 
      Мусульмане Казахстана находятся в тесном контакте с зарубежными учебными заведениями вместе с их духовным управлением. Помимо курирования казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, он постоянно развивает отношения с вузами-партнерами.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР БӨЛІМІ

Университетте халықаралық қатынастарды дамыту бойынша іс-шараларды жоспарлайды және ұйымдастырады

Білім алушыларының академиялық ұтқырлығы мен қызметкерлерінің ғылыми іс-сапарға шығуын ұйымдастырудың жалпы тәртібін анықтайды 

 

Стратегиялық даму жоспарын әзірлеу және даму басымдықтарын анықтау. Мақсаттарға жетудің әдістері мен құралдарын айқындау

  •   Университетте халықаралық қатынастарды дамыту бойынша іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру;
  •      Халықаралық білім беру көрмелеріне қатысуды қамтамасыз ету;
  •  Білім және ғылым саласындағы шетелдік серіктестермен ынтымақтастық туралы келісімдерді әзірлеуге және қол қоюға қатысу;
  •  Бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу, ғылыми жобаларды халықаралық деңгейде дайындау;
  •   Шетелдік сапарларды ұйымдастыруға қызметкерлер мен қызметкерлерді қолдау;
  •  Студенттердің, профессорлық-оқытушылар құрамының, университет қызметкерлерінің академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету, сондай-ақ жоғары оқу орындарынан студенттерді «Нұр-Мүбәрак» мектебінде оқыту үшін тарту, кеңес беру және ұйымдастыру бойынша есеп айырысу, тіркеу;
  •       Халықаралық әріптестік пен келісімдерді құру, көтермелеу және нығайту;

Байланыс

Халықаралық ынтымақтастық жөнінде сұрақтар бойынша

Кеңшілік Айгерім Қайратқызы
Стратегиялық даму және халықаралық қатынастар бөлімінің меңгерушісі

Эл.почта: nmu.international@gmail.com