Талапкерлерге арналған шығармашылық эмтихан сұрақтары

БАКАЛАВРИАТ  білім беру бағдарламасына түсу бойынша қажетті құжаттар тізімі:

 1. Өтініш;
 2. Аттестат немесе диплом (түпнұсқа) қосымшамен бірге;
 3. 3 × 4 көлемдегі 2 фотосурет;
 4. 075-У үлгісіндегі медициналық анықтама;
 5. 063 үлгідегі егілу туралы анықтама;
 6. Жеке куәлік көшірмесі;
  Сотталмағандығын растайтын анықтама;
 7. Психологиялық және наркологиялық диспансерде есепте тұрмайтыны туралы анықтама.

МАГИСТРАТУРА және ДОКТОРАНТУРА білім беру бағдарламасына түсу бойынша қажетті құжаттар тізімі:

 1. Ректордың атына өтініш;
 2. Білім туралы құжат (бакалавр, магистр дипломының түпнұсқасы, көшірмесі);
 3. Жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін қажет);
 4. ҰТО берген мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсырғаны туралы ресми сертификат (ҚАЗТЕСТ);
 5. Шетел тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат:
  Ағылшын тілі: ІELTS Academіc (Іnternatіonal Englіsh Language Testіng System Academіc), шекті балл кемінде – 5,5;
  TOEFL ІBT (Test of Englіsh as a Foreіgn Language Іnternet-based test), шекті балл кемінде – 46;
  TOEFL PBT (Test of Englіsh as a Foreіgn Language Paper-based test), шекті балл кемінде – 453;
  TOEFL ІTP (Test of Englіsh as a Foreіgn Language Іnstіtutіonal Testіng Programm), шекті балл – кемінде 460;
  Неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NіveauВ2/В2 деңгейі), TestDaF-Prufung (Nіveau В2/В2 деңгейі);
  Француз тілі: TFІ (Test de Franзaіs Іnternatіonal™) – оқу және тыңдау секциялары бойынша В2 деңгейінен төмен емес), DELF (Dіplome d’Etudes en Langue franзaіse) – B2 деңгейі, DALF (Dіplome Approfondі de Langue franзaіse) – В2 деңгейі, TCF (Test de connaіssance du franзaіs), шекті балл кемінде – 50;
 6. 075/у нысаны бойынша медициналық анықтама;
 7. 3×4 сантиметр көлеміндегіекі фотосурет;
 8. Жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы немесе еңбек қызметін растайтын өзге құжат;
 9. Соңғы 1 жылдағы ғылыми жарияланымдар тізбесі.
  9 ай мен 12 ай аралғындағы зейнетақы қорынан анықтама;
 10. TOEFL ІTP (Test of Englіsh as a Foreіgn Language Іnstіtutіonal Testіng Programm) сертификаты бар тұлғалар докторантураға түсу емтиханы басталғанға дейін ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді тапсырады.
Play Video
Play Video

Байланыс ақпараттары: