Нормативтік құжаттар

Iс жүргiзудегі нормативтiк - әдiстемелiк база - бұл заңдар, нормативтiк құқықтық актілер және (оқу процесiн ұйымдастыру) мекеменiң ағымдағы қызметiндегi құжаттарды жасау,олардың өңдеу, сақтау және қолдану технологиясы бойынша регламентін белгiлейтiн әдiстемелiк құжаттардың жиынтығы. Сайттың аталмыш бөлiмінде Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетiнiң қызмет регламентін белгiлейтiн барлық нормативтiк-әдістемелік құжаттарды таба аласыздар.

Бұл жерде оқу процесiн ұйымдастырудың негiзгi ережелері мен ЖОО-ның білім беру мен ғылыми қызметі туралы типтік ережелер орналастырылған. Алдағы уақытта аталмыш база басқа да негізгі құжаттармен толықтырылатын болады.