2021-2022 оқу жылының І оқу семестірінде босаған мемлекеттік білім гранттар

Бакалавриат бойынша

Магистратура бойынша