Общеуниверситетская кафедра гуманитарных дисциплин

Кафедра Туралы

Год открытия: 2001

Кафедраны филология ғылымдарының кандидаты Ш.Қалиева (2001-2003), PhD доктор А.Әділбаев (2003-2007), философия ғылымдарының кандидаты Б.Қ.Бейсенов (2007-2008), педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ш.Б.Бәйнеш (2008-2018 ) басқарған.

C июня 2018 г. – кандидат филологических наук, ассоциированный проф. Д.А.Капасова.

Кафедра оқытушылары гуманитарлық пәндерді оқытудың сапасын жетілдіру мақсатында қазақ және орыс тілі, тарих және ақпараттық коммуникативтік технологиялар пәндерінің өзекті мәселелеріне арналған оқу-әдістемелік семинар-тренинг, біліктілікті жетілдіру курстарын ұйымдастырып өткізіп, сонымен қатар халықаралық, республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, ғылыми жобаларға қатысып, өз біліктіліктерін үздіксіз жетілдіріп отырады. 

Оқытушылар саны: 21. Кафедрада 9 ғылым кандидаты, PhD 3, аға оқытушы 9.

Цели и задачи кафедры:

   –  ұлттық бірегейлікті, патриотизм мен әлеуметтік белсенділікті сезінетін, мәдениетті қоғамдастықта мәдени үнқатысуға қабілеті бар жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандардың жаңа буынын тәрбиелеу;

   –  терең теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар жоғары білікті, жан-жақты мамандарды даярлау;

   – соңғы ғылыми-әдістемелік жетістіктерге сүйене отырып, гуманитарлық пәндерді оқыту;

   – білімалушылардың білім сапасын жоғарылату мақсатында оқу үдерісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдер мен технологияларын тиімді қолдану;

    – оқу және тәрбие үдерісін ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету;

   – студенттердің ғылыми және танымдық қабілеттерін дамыту, студенттерді елдегі болып жатқан мәдени, рухани, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық жағдайлар туралы жан-жақты ақпараттандыру.

Профессорско-преподавательский состав